Català Rejillas Tarraco

Reixeta Metàl·lica tecnologia: definir reixeta

Perquè la reixa treballi correctament i suport la càrrega per a la qual ha estat calculada, hem de donar-li suport també correctament.

12

 

Les platines suporten la càrrega i la reixeta es manté dins de la fletxa admissible.

La càrrega està suportada pels rodons lliurats i per tant, la reixeta es doblega.

Les platines portants sempre han d'anar en el sentit de la distància entre suports.
Aquestes platines donaran suport d'aquesta manera en les dues bigues, contribuint totes de la mateixa manera a suportar la càrrega.
Fem una crida distància entre suports, a la distància entre les dues bigues que sustenten a la reixeta.

3Perquè una reixeta quedi completament definida, s'hauran de subministrar les dades:


Tipus de reixeta: Electrofundido, premsat o encastat.
Malla: 30 x 30, 30 x 60, etc ...
Dimensions de la peça o croquis de la mateixa: Posant en primer lloc la cota de la platina portant i en segon lloc la cota del rodó lliurat o platina secundària. Ex .: 1230 (p.p.) x 1000 (0)
Acabat i tipus de material: Galvanitzat, sense galvanitzar, pintat, en acer ...

yuyudj