Català Rejillas Tarraco
Reixeta Metàl·lica tecnologia: definir reixeta

Reixeta Metàl·lica tecnologia: definir reixeta

Perquè la reixa treballi correctament i suport la càrrega per a la qual ha estat calculada, hem de donar-li suport també correctament.

 
Les platines suporten la càrrega i la reixeta es manté dins de la fletxa admissible.
La càrrega està suportada pels rodons lliurats i per

Llegeix més
Reixeta electrosoldada

Reixeta electrosoldada

¿Que és una reixeta electrosoldada?

La reixeta electrosoldada és una peça metàl·lica composta per diverses tires de fleixos iguals, col·locades de cant en paral·lel i separades entre si, les quals porten soldades perpendicularment, en tots els seus encreuaments o interseccions, unes varetes de diàmetre major al gruix de les

Llegeix més